Hlavní stránka
 
  začínáme!
  uchopení a postoj
  kroky a švih
  vypuštění koule
  míření
  točení


Bowling se stal po vynalezení automatického počítadla a zvedače kuželek velmi oblíbeným a rozšířeným rekreačním sportem. Může ho totiž hrát úplně každý, bez ohledu na to, jestli je starý, mladý, hubený, tlustý, malý, velký, muž či žena.

Na celém světě bowlingu v současnosti holduje 100 milionů lidí, kteří se v tisících bowlingových hernách snaží o to samé - srazit na první pokus všechny kuželky. Pokud chcete také začít, nabízíme vám stručného průvodce.

jak počítat body

Většina heren má automatická počítadla, která za vás počítají, kolik získáváte bodů - výsledky se objevují na obrazovkách nad dráhami. Pokud herna automatické počítadlo nemá, anebo například automat zrovna nefunguje, musíte se počítat dosažené body sami. Někde k tomu dostanete připravený formulář, jinde si musíte vystačit jen s papírem, na který si "chlívky" na výsledky připravíte sami.

Při "ručním" počítání si procvičíte matematiku a pochopíte způsob, jakým body naskakují na automatickém počítadle.

Hra a "frame"

Jedna hra se skládá z deseti "frames", tedy z deseti pokusů shodit kuželky. Frame (frejm) znamená anglicky "rám", což symbolizuje i rámeček počítací tabulky. Při každém z deseti framů se hráč snaží shodit všech deset kuželek, k čemuž má dva pokusy.

Pokud se mu to podaří hned při prvním, dosáhl striku. Strike (strajk) je sražení všech deseti kuželek na první pokus a do formuláře se značí křížkem x, bez počtu bodů. Hodnota framu se zjistí až po následujícím hodu. Pokud se mu strike nepodaří, má možnost neshozené kuželky dohodit. V případě, že je nedohodí, pokračuje ve hře s počtem bodů rovnajícím se počtu sražených kuželek.

Pokud však kuželky ve druhém hodu prvního framu dohodí, získává "bonus" 10 bodů pro příští hod, které se přičítají k počtu kuželek, které při prvním pokusu shodí. Při počítání dohozu (spare) se nezapíše počet bodů, protože není znám do následujícího hodu. Například, až když hráč po dohozu shodí v dalším hodu 6 kuželek, víme, že hodnota jeho prvního framu s dohozem je 16 bodů.

Strike má hodnotu 10 bodů, ke kterým se přičítají body z následujících obou hodů dalšího framu. Když například hodíte po striku při prvním pokusu 6 kuželek a v druhém 3, počítáte si hodnotu prvního "strikového" frame 10+6+3, což je 18 bodů.

Tímto způsobem pokračuje až do desáté hry, ve které - pokud máte dohoz nebo strike - házíte hod navíc, abyste zjistili, jakou má dohoz nebo strike bodovou hodnotu. V případě, že hodíte v desátém framu při prvním pokusu strike, a poté další strike, máte možnost házet ještě jednou.

Z popsaného způsobu počítání výsledků je tedy jasné, že počítání v bowlingu není jen prosté sčítání sražených kuželek, ale i započítávání bonusových bodů za striky a dohozy, které významně zvyšují dosažený výsledek. Proto se nejvíce vyplácí dosáhnout co největšího počtu striků nebo dohozů hozených za sebou. Výsledek nad 200 bodů je možný pouze v případě, že se vám podaří násobit počet striků.

Strike
10 kuželek sražených na první pokus, po striku se přičítá 10 bodů
k bodům dosaženým v prvním i druhém hodu dalšího framu
10 + 6 + 3 = 18
Dohoz (spare)
hráč srazí kuželky až ve druhém pokusu, po dohozu se přičítá 10 bodů
k bodům dosaženým v pouze v prvním hodu dalšího framu
10 + 6 = 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7  / X    7  2  6  /  9  X    X    /  X    X 8  1
20  39  48  67  87  115  135  155  183  201

 


© Kenwood Strikers 2002, webmaster Markéta Kaštánková, velké díky serveru www.2b.cz