Hlavní stránka
 
  začínáme!
  počítání bodů
  koule a postoj
  kroky a švih
  vypuštění koule
  míření


Točení

Směr koule je určen především tím, jak a kde je vypuštěna. Koule se přitom obvykle pohybuje s rotací nebo "falší". Zkušení bowleři házejí kouli s rotací úmyslně, začátečníkům se koule roztočí zcela náhodně a nepředvídatelně.

Způsob, jakým se koule točí, ovlivňuje její pohyb. Koule točící se proti směru hodinových ručiček se pohybuje zprava doleva. Leváků se koule roztočí zleva doprava, pokud udělají rotaci ve směru hodinových ručiček.

Točení koulí usnadnily nové druhy koulí - uretanové a reaktivní. Speciálně upravená jádra dodávají těmto koulím různě silnou rotaci, přičemž uretanové koule schopné menší rotace než koule reaktivní.

Více informací o koulích zde

Rotace je mezi zkušenými hráči oblíbená proto, že rotující koule je při srážení kuželek účinnější než koule, která se netočí. Začátečníci ovšem musejí před tím, než se začnou o rotaci snažit, zvládnout správné načasování hodu, rovnováhu při "rovném" hodu a všeobecnou přesnost.

Pro roztočení polyesterové nebo uretanové koule (ne reaktivní!), musí kouli nejdříve opustit palec a teprve poté zbývající prsty. Zda se vám toto vypuštění podaří, poznáte ihned podle toho, že koule začne rotovat. Směr točící se koule je přitom ovlivněn tím, kde byl palec ve chvíli, kdy koule opouštěla ruku.

Vypustit z koule palec jako první je přirozené, protože nejkratším prstem. Nicméně správně padnoucí koule může výsledek vypouštění velmi výrazně ovlivnit, stejně jako provedení rozběhu.

Pro roztočení koule mějte palec v kouli tak, aby svíral s ostatními prsty úhel hodinových ručiček v 10 nebo 11 hodin (u leváků ve 14 nebo 13 hodin) hodin. S palcem v pozici pro rotaci mějte zpevněné zápěstí - při vypuštění koule byste měli v prstech cítit tlak nebo napětí.

Pokud tento postup dodržíte, záměrné rotace byste měli docílit. Pamatujte ovšem na to, že roztočit kouli se naučíte až poté, když máte zcela pod kontrolou rovný hod.

 


 

 

© Kenwood Strikers 2002, webmaster Markéta Kaštánková, velké díky serveru www.2b.cz